Skogrydding

lagt inn 17. aug. 2017, 10:00 av Hornlia Hytteeierforening

Imponerende innsats av familiene Kvisvik, Sæther/Røtting og Grimsmo/Teige samt stor velvilje fra grunneier Olav Mjøen resulterte i store kvisthauger og stranger. Som resultat av dette ble utsikten til de grader forbedret.Vi håper at dette vil inspirerer flere til å holde skog og kratt nede på egne tomter samt ha en god dialog med grunneiere vedrørende områdene mellom hyttene!

Hornlia har fått egen Facebook gruppe

lagt inn 25. okt. 2015, 07:00 av Kim Bjerkevoll   [ oppdatert 25. okt. 2015, 07:02 ]

For dere som benytter Facebook, er det nå en egen Facebook gruppe for Hornlia Hytteeierforening. Søk opp "Hornlia Hytteeierforening" og be om å bli lagt til.

På denne gruppen kan det gjerne legges ut informasjon om snøforhold, vei og føreforhold og annen informasjon som er interessant for andre hytteeiere. Også bilder fra turer i nærområde er fint å dele på denne gruppen.

Alle som er medlemmer kan legge til nye medlemmer. Bare medlemmer kan se innholdet i gruppen.

Vatnet i Hornlia i drift igjen!

lagt inn 25. mai 2015, 01:10 av Hornlia Hytteeierforening

Haldor Toftaker - med ansvar for drifta av Svorunda vassverk - bekrefter at etter et nitid arbeid, er det nå tilgang til friskt og godt vatn i vårt hyttefelt igjen! 10.06.14

Han forteller at i hele hans driftsperiode, har det aldri skjedd noe tilsvarende.

Vannet i Hornlia er borte grunnet en kraftig floskur

lagt inn 25. mai 2015, 01:07 av Hornlia Hytteeierforening

Det jobbes på spreng for at vannet skal komme tilbake.

Toftaker som er vannverkets ansvarshavende melder at det kan komme tilbake allerede i ettermiddag, mandag 9. juni.

Sauene på tur inn i feltet vårt

lagt inn 25. mai 2015, 01:06 av Hornlia Hytteeierforening

Nå er tiden inne til å sikre sin hytteeiendom med stengsel for sauene.

Tirsdag 2. juni er tidligste utslippsdato i år (2014).

Årsmøte 2014

lagt inn 25. mai 2015, 01:05 av Hornlia Hytteeierforening

Minner om årsmøte i Hornlia hytteeierforening som holdes den 12. april (Palmelørdag) kl. 16.00 på Trollheimsporten Kro. Ekstraordinære saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må meldes skriftlig til leder innen 15. mars.

Orientering om status i bomprosjektet blir ett av flere sentrale punkter under møtet. Likeså må årsmøtet avgjøre om jurist skal benyttes i spørsmålet om vårt mandat i veistyret for Hornliveien.


JULE- OG NYTTÅRSHILSEN 2013

lagt inn 25. mai 2015, 01:03 av Hornlia Hytteeierforening

Styret i Hornlia hytteeierforening bringer en jule- og nyttårshilsen til sine medlemmer på denne måten:

Takk til alle for året som snart er gått og flotte bilder fra flere av dere med motiv av mennesker, dyr og natur!

Vintersesongen står for tur og vi ser fram til flotte dager i fjellet og hyggelige møter mellom gode naboer i feltet.

Med dette ønsker styret samtlige hytteeiere og deres familier ei trivelig og fredfull julefeiring og et godt nytt år!Vinteren har for alvor drysset sine snøkrystaller over Hornlia

lagt inn 25. mai 2015, 00:58 av Hornlia Hytteeierforening

… og det i store mengder. Nordvesten har tidvis vært hissig og da vet vi at den frakter snømengder. Jan Morten Simonsen og Roar Nyvold har jobbet med snøbrøyting i hele dag - fredag 6. desember. Simonsen advarer mot vanskelige kjøreforhold i feltet til tross for flere timer innsats i dag.

Minner også om viktigheten av å varsle Simonsen om du/dere har planer om et hytteopphold - gjerne også hvor lenge oppholdet varer. Fint om det også varsles om hytta vil stå ubrukt over tid.


Er bom uaktuelt?

lagt inn 25. mai 2015, 00:55 av Hornlia Hytteeierforening

Etter vårt møte med grunneierne: De er avvisende i spørsmålet om en bomløsning.

Et saklig møte med grunneierne ble holdt mandag 7. oktober kl. 19.00 på Trollheimsporten Kro der Terje, Ove og undertegnede var representert fra styret. I tillegg ble Edmund Søvik som en av initiativtagerne til bomprosjektet, invitert med på møtet. For grunneierne møtte Gisle Hoel (leder og kasserer i veilaget), Roar Nyvold og Jan Morten Simonsen. 

Tema var Hornliveien, forvaltninga av den og bomsaken. Vi fikk lagt føringer gjeldende representasjon i veilaget samt bedre rutiner gjeldende veivedlikehold der vi uttrykte stor misnøye med sommerens vedlikehold. Vi ønsket også bedre innsyn i regnskapet hvilket vi oppnår i kraft av representasjon i styret.   

Edmund fremla på en saklig og god måte vår begrunnelse for oppsett av bom. Hans erfaringer med uvedkommendes kjøring og parkering i oppkjørsla til egen hytte med det til følge å bli innestengt, levendegjorde han på en god måte. Når en i tillegg blir møtt med arroganse og likegyldighet når disse blir tilsnakket, så skjønte også grunneierne at dette er uholdbart! 

Naturligvis betonet vi også viktigheten av å sikre verdier i feltet. Grunneierne var likevel urokkelige i spørsmålet om bom. De gjorde det helt klart at bom er uakseptabelt. De foreslo selv å utforme et tydeligere skilt (enn det vi allerede har) med parkering forbudt for uvedkommende og med henvisning til parkeringsplass lengre vest på grendaveien. Simonsen vil kontakte lokal jurist for vurdering av  vår rett til oppsett av bom og andre spørsmål som ikke ble avklart på møtet. Vi møter grunneierne på nytt medio november.

Bomprosjektet i Hornlia

lagt inn 25. mai 2015, 00:54 av Hornlia Hytteeierforening

Det arbeides nå med å avklare juridiske forhold overfor grunneierne før bom blir realisert.

Alle grunneierne har gjort det klart at de er sterkt imot prosjektet. Styret må nå velge en fornuftig strategi for videre behandling av saken.

1-10 of 18