FORSIDE‎ > ‎

Er bom uaktuelt?

lagt inn 25. mai 2015, 00:55 av Hornlia Hytteeierforening
Etter vårt møte med grunneierne: De er avvisende i spørsmålet om en bomløsning.

Et saklig møte med grunneierne ble holdt mandag 7. oktober kl. 19.00 på Trollheimsporten Kro der Terje, Ove og undertegnede var representert fra styret. I tillegg ble Edmund Søvik som en av initiativtagerne til bomprosjektet, invitert med på møtet. For grunneierne møtte Gisle Hoel (leder og kasserer i veilaget), Roar Nyvold og Jan Morten Simonsen. 

Tema var Hornliveien, forvaltninga av den og bomsaken. Vi fikk lagt føringer gjeldende representasjon i veilaget samt bedre rutiner gjeldende veivedlikehold der vi uttrykte stor misnøye med sommerens vedlikehold. Vi ønsket også bedre innsyn i regnskapet hvilket vi oppnår i kraft av representasjon i styret.   

Edmund fremla på en saklig og god måte vår begrunnelse for oppsett av bom. Hans erfaringer med uvedkommendes kjøring og parkering i oppkjørsla til egen hytte med det til følge å bli innestengt, levendegjorde han på en god måte. Når en i tillegg blir møtt med arroganse og likegyldighet når disse blir tilsnakket, så skjønte også grunneierne at dette er uholdbart! 

Naturligvis betonet vi også viktigheten av å sikre verdier i feltet. Grunneierne var likevel urokkelige i spørsmålet om bom. De gjorde det helt klart at bom er uakseptabelt. De foreslo selv å utforme et tydeligere skilt (enn det vi allerede har) med parkering forbudt for uvedkommende og med henvisning til parkeringsplass lengre vest på grendaveien. Simonsen vil kontakte lokal jurist for vurdering av  vår rett til oppsett av bom og andre spørsmål som ikke ble avklart på møtet. Vi møter grunneierne på nytt medio november.

Comments