FORSIDE‎ > ‎

Økte kostnader ved septiktømming?

lagt inn 25. mai 2015, 00:52 av Hornlia Hytteeierforening
Med bakgrunn i et overordnet miljøkrav, er det med all sannsynlighet at Miljøservice i Stryn (!) vil få hovedansvaret for all septiktømming i Oppdal inkludert hyttetømming. Firmaet har septikansvaret for hele 60-80 kommuner med ca. 60 ansatte. De har allerede tømmingen for fastboende på Oppdal. Tore Klesselgård er Oppdal kommunes saksutreder, og en antar at ordningen vil tre i kraft neste år, men først etter en runde i kommunale organer. Etter et eventuelt vedtak, må Oppdal kommune aller først kartlegge hver enkelt hyttes septikløsning.

Hva vil så dette innebære?
Ved hver tømming skal alle septiktanker sjekkes av miljøgodkjente firma hvilket Miljøservice er.

All tømming vil skje i perioden slutten av juni til midten av oktober med et prisnivå trolig i nærhet av dagens. Ekstraordinære tømminger utenom rute, vil bli vesentlig dyrere.

Konsekvenser:
De som har behov for tømming flere ganger i året utenom ”rute” (juni-oktober), vil få en vesentlig dyrere kostnad enn dagens ordning.

De som i løpet av ett år har mindre septik enn 5 m2, må betale full pris og ikke som nå etter septikvolum i tanken.

Faktagrunnlag:
Prisen for levering av septik til anlegget i Oppdal var for noen år siden (før nytt anlegg ble tatt i bruk) på kr 80/m2, ble økt til kr 261/m2 med nytt anlegg og nå i 2013 kr 294/m2.

Vi betaler kr 850-900 for å pumpe opp 4-5 m2 septik i for eksempel Hornlia. Vesentlig mere i Storlidalen med en pris på kr 1200.

20.08.13 Per S
Comments