Styre Nyttig informasjon Vedtekter Kontakt Oss Kart Brøyting Om Hornlia

Styre

Foreningen har som formål å ivareta felles interesser i området, og være kontaktledd mot grunneiere, myndigheter og andre interessenter med betydning for området.

Styremedlemmer

 • Styreleder: Kim Bjerkevoll
 • Kasserer: Ove Kanestrøm
 • Sekretær: Terje Engen
 • Styremedlem: Edmund Søvik
 • Styremedlem: Frode Løbersli

Ansvarområder

 • Generell kontaktperson: Kim Bjerkevoll
 • Kontofullmakt: Ove Kanestrøm
 • Regnskap: Ove Kanestrøm
 • Revisor: Trygve Hjelset
 • Medlemsregister: Ove Kanestrøm
 • Brøytekontakt: Kim Bjerkevoll
 • Webside: Kim Bjerkevoll
 • Valgkommite: Tor Melkvik og Frode Teige

Medlemsregister

Bruk følgende link for å oppdatere din kontaktinformasjon

Nyttig informasjon

 • Vikepliktregler: Veinettet er smalt og bratt. Vi har som tommelfingerregel at trafikk nedover har vikeplikt for de som kommer opp, siden det kan være vanskelig å fortsette oppover etter å ha stoppet.
 • Beitedyr: I sommersesongen vil det gå beitedyr, både sau og storfe, i feltet. Hytteeierne er selv ansvarlig for at eventuell inngjerding er gjort forskriftsmessig.
Nyttige tjenester

Kontakt Oss

 styre@hornlia.no

Ta kontakt og beskriv hva henvendelsen gjelder, så følger vi opp.

Brøyting

Bestill brøyting via SMS på nummer 59 44 42 06, eller via webløsningen

For å bestille brøyting må ditt mobilnummer være tilknyttet din hytte.

Har du en ny hytte, tilknytt ditt mobilnummer via snefri.no

Har du overtatt en hytte, kontakt forrige eier og be han tilknytte ditt mobilnummer evt. kontakt brøyteansvarlig i hytteforeningen for assistanse.

Se bruksanvisning for informasjon om hvordan bestille brøyting, legge til eller fjerne brukere tilknyttet din hytte.

Ta kontakt med brøyteansvarlig ved eventuelle spørsmål.

Om Hornlia

Hornlia hytteferening ble stiftet den 08.10.1993 og er en forening for hytteeiere tilknyttet Hornlivegen og Sætermorkvegen, som ligger ved foten av Storhornet i Oppdal Kommune. Foreningen består av i underkant av 100 hytter.

Lenker