Styret Nyttig informasjon Vedtekter Kart Brøyting Avfall Kontakt Oss Om Hornlia

Styret

Foreningen har som formål å ivareta felles interesser i området, og være kontaktledd mot grunneiere, myndigheter og andre interessenter med betydning for området.

Styremedlemmer

 • Styreleder: Frode Løbersli
 • Kasserer: Ove Kanestrøm
 • Sekretær: Terje Engen
 • Styremedlem: Trygve Hjelset
 • Styremedlem: Terje Sorthe

Ansvarområder

 • Generell kontaktperson: Frode Løbersli
 • Kontofullmakt: Ove Kanestrøm
 • Regnskap: Ove Kanestrøm
 • Medlemsregister: Ove Kanestrøm
 • Brøytekontakt: Frode Løbersli
 • Webside: Frode Løbersli
 • Dugnadsansvarlig: Trygve Hjelset
 • Revisor: Edmund Søvik
 • Valgkomité: Sindre Haanshuus og Beate Sæther

Medlemsregister

Bruk følgende link for å oppdatere din kontaktinformasjon

Nyttig informasjon

 • Telerestriksjon: Fra 20. mars til 1. juli er det forbudt for kjøretøy over 6 tonn å kjøre på veiene. Hytteeiere som bryter denne regelen, kan forvente økte kostnader knyttet til veivedlikehold.
 • Vikepliktregler: På grunn av det smale og bratte veinettet gjelder følgende tommelfingerregel - trafikk som beveger seg nedover skal vike for de som kjører oppover. Dette skyldes at det kan være utfordrende å fortsette stigningen etter å ha stoppet.
 • Beitedyr: I sommersesongen vil det gå beitedyr, både sau og storfe, i feltet. Hytteeierne er selv ansvarlig for at eventuell inngjerding er gjort forskriftsmessig.
 • Fyrverkeri: Styret oppfordrer til ansvarlig bruk av fyrverkeri ved nyttårsaften. For å redusere stressnivået til våre firbente venner, anbefaler vi sterkt at oppskytingen av fyrverkeri skjer kl. 19 og kl. 24. Sammen kan vi skape en feiring som tar hensyn til alle.
Tjenester
Annen informasjon

Avfall

Returpunkt for hytte- og fritidseiendommer i Gjevilvassdalen er plassert i nærheten av Joker Festa.

Her kan du levere:

 • Tekstiler, klær og sko
 • Glassemballasje
 • Matavfall
 • Metallemballasje
 • Papp, papir og kartong
 • Plastemballasje
 • Restavfall

NB: Ikke sett igjen avfall eller gjenbruksgjenstander ved siden av containerne hvis containerne er fulle, eller avfallet er for stort til å få plass! Alt skal inn i containerne for å holde våre avfallsgebyrer nede. Er containerne fulle, er det mulig å benytte andre returpunkt i kommunen.

Oppdal gjenvinningsstasjon tar imot større avfall, samt:

 • Batteri
 • Dekk
 • Elektronikk
 • Farlig avfall
 • Hageavfall
 • Impregnert trevirke
 • Metall
 • Trevirke
 • Marint avfall
 • Små fritidsbåter
 • + det som kan leveres til returpunktene

Oppdal gjenvinningsstasjon har adresse Ålmvegen 50. Når man betaler fritidsrenovasjonsgebyret er det fri levering av avfall på alle gjenvinningsstasjoner.

Har dere varer til gjenbruk, lever de gratis til Ombruksboden på gjenvinningsstasjon.

Har du andre spørsmål, se remidt FAQ for svar på ofte stile spørsmål

Kontakt Oss

 styret@hornlia.no

Ta kontakt og beskriv hva henvendelsen gjelder, så følger vi opp.

Om Hornlia

Hornlia hytteferening ble stiftet den 08.10.1993 og er en forening for hytteeiere tilknyttet Hornlivegen og Sætermorkvegen, som ligger ved foten av Storhornet i Oppdal Kommune. Foreningen består av i underkant av 100 hytter.